Budeme na MADI

PRAHA
Asociace turistických informačních center ČR se dne 10. Listopadu zúčastní druhého Dne regionů, který organizuje agentura MADI při příležitosti 6. Odborného mezinárodního veletrhu cestovního ruchu MADI 99 jako doprovodný program uskutečněný ve spolupráci s ČCCR.
Letošním tématem diskusního semináře Dne regionů bude: Co dělat pro úspěšný prodej produktů z vlastního regionu.
V odpoledních hodinách se koná workshop Dne regionů, ve kterém se uskuteční prezentace regionálních institucí u samostatných stolků.